MIKKA Headquarter


Soke Thomas B. Mitose

Soke Thomas B. Mitose
Wo?
MIKKA
4572 Wildcat Circle
Antioch, CA. 94531 - USA
Wann?
Auf Anfrage (siehe website)
Auskunft:
e-Mail
Tel.: +1 (925) 628-5213
www.Kosho-Ryu.com

Copyright "Kosho-Ryu Kenpo" 2011, Alle Rechte vorbehalten